Roaming around Rolpa #8

IMG_6140

ठक्क-ठक्क आवाजसँगै

छिन्-छिन् बज्ने चुरा,

अनि त्यो संगै टुक्रा-टुक्रा पर्ने

त्यो ज्याद्रो ढुङ्गा!

कति बाहुबलको आवश्यकता पर्दछ,

म अनुमान लगाउँ कसरी?

म त सिन्को नभाँच्ने मान्छे!

(यस “सिन्को नभाँच्ने” कुरा मात्र काल्पनिक हो| कसैलाई वास्तविक लागेमा भ्रम मात्र हुनेछ 😛 )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s